Wyświetlanie 1–9 z 21 wyników

 • CHEMIA REPETYTORIUM SZKOŁA PODSTAWOWA

  24,90

  Chemia to dziedzina, która wymaga od ucznia zaangażowania i skupienia. Repetytorium – szkoła podstawowa – chemia to książka, która zawiera wszystkie informacje potrzebne do opanowania wiedzy z zakresu chemii w szkole podstawowej. Kolejne działy publikacji w sposób kompleksowy i przejrzysty prezentują wszystkie objęte podstawą programową zagadnienia. Treść książki ujęta jest w kolorową i uporządkowaną szatę graficzną. Repetytorium… zawiera liczne schematy, tabele i grafiki. Do części teoretycznych dołączone…

 • Egzamin ósmoklasisty Angielski Repetytorium GREG 2024

  33,98

  Spis treści:

  Informacje

  • Egzamin ósmoklasisty – co musisz wiedzieć?
   • Jak wygląda egzamin ósmoklasisty?
   • Egzamin z języka angielskiego
   • Strategia rozwiązywania zadań

  POWTÓRKA
  teoria / ćwiczenia

  • Słownictwo
   • Człowiek
   • Dom
   • Życie rodzinne i towarzyskie
   • Życie społeczne
   • Szkoła
   • Praca
   • Żywienie
   • Zakupy i usługi
   • Podróżowanie i turystyka
   • Kultura
   • Sport
   • Zdrowie
   • Nauka i technika
   • Świat przyrody
  • Gramatyka
   • Zaimki osobowe
   • Rodzajniki
   • Liczba pojedyncza i mnoga
   • Liczebniki porządkowe
   • CZASY
    • Present Simple
    • Present Continuous
    • Present Perfect
    • Past Simple
    • Past Continuous
    • Past Perfect
    • Future Simple
    • Konstrukcja „be going to”
   • Forma dzierżawcza
   • Tryb rozkazujący
   • Stopniowanie przymiotników
   • Zdania wykrzyknikowe
   • Konstrukcje bezokolicznikowe, gerundialne
   • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
   • Czasowniki modalne
   • Zaimki wskazujące i zwrotne
   • Przyimki
   • Question tags
   • Spójniki
   • Zdania z podmiotem it
   • Zdania podrzędnie złożone
   • Strona bierna
   • Mowa zależna
   • Pytania pośrednie
   • Zdania warunkowe
   • Czasowniki nieregularne

  ĆWICZ PRZED EGZAMINEM
  w każdym dziale również wiele ćwiczeń

  • Funkcje językowe
   • Informacja
   • Opinia
   • Znajomość przedmiotu i stopień pewności
   • Uczucia, życzenia, preferencje
   • Obowiązek, przyzwolenie, sugestia, prośba, rozkaz
   • Zachowania społeczne; interakcja
   • Ćwiczenia egzaminacyjne
  • Środki językowe
   • Opis ilustracji, zdjęcia
   • Ćwiczenia egzaminacyjne
   • Transformacje ze słowem-kluczem
  • Wypowiedź pisemna
   • Blog
   • E-mail
   • Opis ulubionej rzeczy
   • Zaproszenie
   • Ogłoszenie
   • Opowiadanie
  • KLUCZ ODPOWIEDZI
 • Egzamin ósmoklasisty arkusze angielski GREG 2024

  23,90

  Spis treści:

  Egzamin ósmoklasisty – arkusze – język angielski

  • Jak wygląda egzamin ósmoklasisty?
  • Egzamin z języka angielskiego – opis
  • Strategia rozwiązywania zadań
  • Arkusz egzaminacyjny nr 1 (arkusz/klucz/transkrypcja)
  • Arkusz egzaminacyjny nr 2 (arkusz/klucz/transkrypcja)
  • Arkusz egzaminacyjny nr 3 (arkusz/klucz/transkrypcja)
  • Arkusz egzaminacyjny nr 4 (arkusz/klucz/transkrypcja)
  • Arkusz egzaminacyjny nr 5 (arkusz/klucz/transkrypcja)
  • Arkusz egzaminacyjny nr 6 (arkusz/klucz/transkrypcja)
 • Egzamin ósmoklasisty arkusze język polski GREG 2024

  23,90

  Egzamin ósmoklasisty – arkusze – język polski

  • Jak wygląda egzamin ósmoklasisty?
  • Egzamin z języka polskiego – opis
  • Lista lektur obowiązkowych na egzaminie
  • Strategia rozwiązywania zadań z arkusza
  • Strategia dla piszących wypracowania
  • Arkusz egzaminacyjny nr 1 (arkusz/klucz)
  • Arkusz egzaminacyjny nr 2 (arkusz/klucz)
  • Arkusz egzaminacyjny nr 3 (arkusz/klucz)
  • Arkusz egzaminacyjny nr 4 (arkusz/klucz)
  • Arkusz egzaminacyjny nr 5 (arkusz/klucz)
  • Arkusz egzaminacyjny nr 6 (arkusz/klucz)
 • Egzamin ósmoklasisty arkusze matematyka GREG 2024

  23,90

  Egzamin ósmoklasisty arkusze matematyka GREG 2024 Przedstawiamy doskonałą pomoc dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Egzamin ósmoklasisty – arkusze – matematyka to zestaw sześciu arkuszy egzaminacyjnych, które pod względem rodzajów zadań i ich konstrukcji są identyczne z oryginalnymi arkuszami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ósmoklasista znajdzie tutaj wszystkie typy zadań, zarówno zamkniętych, jak i…

 • Egzamin ósmoklasisty Matematyka Repetytorium GREG 2024

  33,98

  Spis treści:

  Informacje

  • Egzamin ósmoklasisty w latach 2021-2023
   • Jak wygląda egzamin ósmoklasisty?
   • Egzamin z matematyki – opis
   • Wymagania egzaminacyjne w latach 2021-2023
   • Strategia rozwiązywania zadań zamkniętych
   • Strategia dla rozwiązywania zadań otwartych

  Liczby naturalne, liczby całkowite

  • Liczby naturalne – dziesiątkowy układ pozycyjny
  • Cechy podzielności liczb naturalnych
  • Dzielenie z resztą liczb naturalnych
  • Rozkład liczby naturalnej na czynniki pierwsze
  • Liczby naturalne na osi liczbowej
  • Zaokrąglanie liczb naturalnych
  • Liczby całkowite
  • Porównywanie liczb całkowitych
  • Działania w zbiorze liczb całkowitych
  • Zadania CKE z ubiegłych lat

  Ułamki zwykłe i dziesiętne

  • Postać ułamka zwykłego
  • Skracanie i rozszerzanie ułamka zwykłego
  • Ułamki właściwe, ułamki niewłaściwe, liczby mieszane
  • Działania na ułamkach zwykłych
  • Ułamki zwykłe na osi liczbowej
  • Porównywanie ułamków zwykłych
  • Ułamki dziesiętne – działania na ułamkach dziesiętnych
  • Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i ułamków dziesiętnych na zwykłe
  • Liczby dziesiętne na osi liczbowej
  • Porównywanie liczb dziesiętnych
  • Zaokrąglanie liczb dziesiętnych
  • Liczby dziesiętne i wyrażenia dwumianowane
  • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
  • Zadania CKE z ubiegłych lat

  Obliczenia procentowe, obliczenia praktyczne

  • Obliczenia procentowe w pamięci
  • Bardziej zaawansowane obliczenia procentowe
  • Obliczenia zegarowe
  • Obliczenia z jednostkami długości
  • Obliczenia z jednostkami masy
  • Skala
  • Prędkość, droga, czas
  • Zadania CKE z ubiegłych lat

  Potęgi i pierwiastki

  • Potęga o wykładniku całkowitym dodatnim jako iloczyn jednakowych czynników
  • Własności dotyczące działań na potęgach
  • Pierwiastki kwadratowe i sześcienne
  • Szacowanie wartości pierwiastków
  • Zadania CKE z ubiegłych lat

  Wyrażenia algebraiczne

  • Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych
  • Wartość liczbowa wyrażeń algebraicznych
  • Jednomiany
  • Sumy algebraiczne
  • Mnożenie sum algebraicznych przez jednomian

  Równania

  • Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
  • Przekształcanie wzorów
  • Zadania CKE z ubiegłych lat

  Proporcjonalność prosta

  • Wielkości wprost proporcjonalne
  • Podział proporcjonalny
  • Zadania CKE z ubiegłych lat

  Proste, odcinki, kąty

  • Punkt, prosta, półprosta, odcinek
  • Wzajemne położenie dwóch prostych na płaszczyźnie
  • Kąty
  • Kąty przyległe, kąty wierzchołkowe

  Geometria na płaszczyźnie, wielokąty

  • Trójkąty i ich własności, klasyfikacja trójkątów
  • Czworokąty i ich własności
  • Wielokąty foremne
  • Pola i obwody wielokątów
  • Twierdzenie Pitagorasa
  • Trójkąty o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 30°, 60°
  • Oś symetrii figury, figury osiowosymetryczne
  • Zadania CKE z ubiegłych lat

  Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie

  • Współrzędne punktów w prostokątnym układzie współrzędnych

  Geometria przestrzenna

  • Graniastosłupy proste
  • Kąty w graniastosłupach
  • Prostopadłościan, sześcian
  • Pole powierzchni i objętość graniastosłupów
  • Ostrosłupy proste prawidłowe
  • Kąty w ostrosłupach
  • Pole powierzchni i objętość ostrosłupów
  • Bryły obrotowe: walec, stożek, kula
  • Zadania CKE z ubiegłych lat

  Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa

  • Zbiory obiektów
  • Doświadczenia losowe i prawdopodobieństwo
  • Zadania CKE z ubiegłych lat

  Odczytywanie danych, elementy statystyki opisowej

  • Odczytywanie i interpretacja danych
  • Średnia arytmetyczna
  • Zadania CKE z ubiegłych lat

  Zadania tekstowe

  • Etapy rozwiązywania zadań tekstowych
  • Zadania tekstowe – rozwiązywanie zadań
  • Zadania CKE z ubiegłych lat

  Klucz

 • Egzamin ósmoklasisty POLSKI Repetytorium GREG 2024

  33,98

  Informacje

  • Egzamin ósmoklasisty – co musisz wiedzieć?

   Jak wygląda egzamin ósmoklasisty?

   Egzamin z języka polskiego

   Lista lektur obowiązkowych na egzaminie

   Strategia rozwiązywania zadań z arkusza

   Strategia dla piszących opracowania

  Analiza i interpretacja

  • W świecie tekstu
  • Jak zbudowany jest utwór literacki
  • Środki stylistyczne
  • Literatura piękna – podział

  Liryka

  teoria / o to Cię zapytają! (pewniaki na teście)

  • Informacje
  • Lektury obowiązkowe

   Jan Kochanowski

   Fraszki

   Treny

   Adam Mickiewicz

   Śmierć Pułkownika

  • Sprawdź się!

  Epika / gatunki mieszane

  teoria / o to Cię zapytają! (pewniaki na teście)

  • Informacje
  • Lektury obowiązkowe

   Adam Mickiewicz

   Reduta Ordona

   Świtezianka

   Pan Tadeusz

   Charles Dickens

   Opowieść wigilijna

   Henryk Sienkiewicz

   Latarnik

   Quo vadis

   Aleksander Kamiński

   Kamienie na szaniec

   Antoine de Saint-Exupery

   Mały Książę

   Sprawdź się!

   Dramat

   teoria / o to Cię zapytają! (pewniaki na teście)

   Informacje

   Lektury obowiązkowe

   Adam Mickiewicz

   Dziady cz. II

   Juliusz Słowacki

   Balladyna

   Aleksander Fredro

   Zemsta

   Sprawdź się!

   Formy wypowiedzi

   teoria / krok po kroku

   Jak liczyć słowa?

   Rozprawka

   Opowiadanie

   Opis

   Krótkie formy – ogłoszenie, zaproszenie

   Kształcenie językowe

   Zróżnicowanie wypowiedzi

   Zróżnicowanie słownictwa

   Znaczenie wyrazów

   Fleksja

   Składnia

   Słowotwórstwo

   KLUCZ ODPOWIEDZI

 • Fizyka repetytorium szkoła podstawowa BR

  24,90

  Fizyka to jeden z przedmiotów uznawanych przez wielu uczniów za niełatwy do opanowania. Repetytorium – szkoła podstawowa – fizyka to jedna z najnowszych publikacji, która pomoże zrozumieć prawa rządzące otaczającym nas światem. Treść książki pokrywa się z wymaganiami programowymi. Wszystkie działy zawierają części teoretyczne, napisane w sposób ułatwiający zrozumienie prezentowanych zagadnień. Do każdego tematu zostały dołączone zadania wraz z proponowanymi sposobami ich rozwiązania….

 • Język Polski Niezbędnik z teorią Egzamin ósmoklasisty OPERON 2025

  45,00

  Tak, zdam! Egzamin ósmoklasisty 2023. Język polski. Niezbędnik z teorią. Gramatyka, literatura Zebrana w jednym miejscu niezbędna wiedza wymagana na egzaminie ósmoklasisty. . Publikacja kładzie duży nacisk na lektury oraz naukę pisania wypracowań, jako elementy najwyżej punktowane na egzaminie. Obejmuje zagadnienia kulturowo-literackie oraz językowe. Treści zawarte w publikacji pozwolą uporządkować i powtórzyć wiadomości by skutecznie…