Historia Repetytorium Liceum technikum GREG 2023

22,90 Brutto

4 w magazynie

SKU: 9788381860680 Kategoria:

Opis

Repetytorium – historia to kolejna edycja znanej i popularnej publikacji, dzięki której już wiele roczników maturzystów z powodzeniem zdało egzamin maturalny. Książka została dostosowana do najnowszej podstawy programowej i jest przeznaczona dla uczniów nowego czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum.

Publikacja została napisana zrozumiałym, łatwym w odbiorze językiem, a istotne terminy, pojęcia, definicje zostały dodatkowo wyróżnione. Znajdują się tutaj wszystkie zagadnienia wymagane w podstawie programowej, a uzupełnieniem są liczne zdjęcia, grafiki, mapy i schematy. Wszystko to, w połączeniu z odświeżoną, niezwykle estetyczną i czytelną oprawą graficzną książki, sprawia, że korzystanie z niej to sama przyjemność, a nauka przychodzi szybko i łatwo.

Warto też zwrócić uwagę na oznaczenie graficzne pewniak na teście – wskazuje ono treści, które z największym prawdopodobieństwem będą pojawiać się na sprawdzianach, klasówkach i testach.

Polecamy Repetytorium do codziennej nauki już od pierwszej klasy!

Spis treści:

STAROŻYTNOŚĆ

 • Pierwsze cywilizacje Bliskiego i Dalekiego Wschodu
  • Ewolucja człowieka
  • Cechy społeczności cywilizowanej
  • Dzieje polityczne
  • Kręgi cywilizacyjne – charakterystyka
  • Osiągnięcia pierwszych cywilizacji
 • Antyczna Grecja
  • Periodyzacja dziejów
  • Kultury przedhelleńskie
  • Ustrój starożytnej Grecji
  • Sytuacja gospodarcza starożytnej Grecji
  • Społeczeństwo
  • Konflikty zbrojne
  • Hegemonia Macedonii
  • Kultura starożytnej Grecji
  • Wkład Greków w kulturę europejską
 • Cywilizacja starożytnego Rzymu
  • Periodyzacja dziejów Rzymu
  • Italia przedrzymska
  • Ustrój starożytnego Rzymu
  • Gospodarka
  • Społeczeństwo rzymskie
  • Podboje Rzymu
  • Przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego
  • Religia
  • Kultura starożytnego Rzymu

ŚREDNIOWIECZE

 • Polityka i ustrój
  • Periodyzacja dziejów
  • Trzy kręgi cywilizacyjne w basenie Morza Śródziemnego
  • Monarchia w średniowieczu
  • Państwo Franków
  • Powstanie państw narodowych
  • Powstanie państw w Europie Północnej i Środkowo-Wschodniej
  • Sąsiedzi Polski od X do XIV wieku
  • Powstanie monarchii stanowych w Europie Zachodniej
  • Państwo polskie w okresie panowania pierwszych Piastów
  • Rozbicie dzielnicowe w Polsce
  • Władza i społeczeństwo w Polsce w XI i XII wieku
  • Polska za Władysława Łokietka (1306-1333)
  • Polska Kazimierza Wielkiego (1333-1370)
  • Panowanie andegaweńskie w Polsce
  • Unie Polski z sąsiadami od XIV do XVI wieku
  • Stosunki polsko-krzyżackie od XIII do XVI wieku
 • Gospodarka
  • Rolnictwo i wieś w Europie Zachodniej
  • Miasta średniowieczne
  • Polska w gospodarce średniowiecznej Europy
 • Społeczeństwo
  • Christianitas
  • Kształtowanie się systemu feudalnego w Europie
  • Społeczeństwo stanowe w Europie
  • Społeczeństwo stanowe w Polsce
 • Wojny i konflikty
  • Zagrożenie mongolskie
  • Wyprawy krzyżowe
  • Wojna stuletnia
  • Rewolucja husycka
 • Religia
  • Islam
  • Kościół na Wschodzie
  • Kościół katolicki w okresie średniowiecza
  • Zakony w średniowieczu
  • Herezje średniowieczne
  • Kościół w Polsce
 • Kultura średniowiecza
  • Średniowiecze na Zachodzie
  • Architektura
  • Kultura Polski

HISTORIA NOWOŻYTNA XVI-XVIII WIEK

 • Odkrycia geograficzne
  • Przyczyny odkryć geograficznych
  • Chronologia
  • Cywilizacje prekolumbijskie
  • Ekspansja kolonialna
  • Skutki wielkich odkryć geograficznych
 • Polityka i ustrój
  • Poglądy na władzę i państwo w nowożytności
  • Ustrój państw w epoce nowożytnej
  • Ważniejsze dynastie europejskie
  • Francja w epoce nowożytnej
  • Anglia w czasach nowożytnych
  • Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
  • Polityka dynastyczna Jagiellonów
  • Kształtowanie się demokracji szlacheckiej w Polsce
  • Polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów
  • Początki Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  • Początki rządów oligarchii magnackiej w Polsce
  • Polska w czasach saskich
  • Czasy stanisławowskie
  • Polacy a Napoleon Bonaparte
 • Gospodarka
  • Teorie ekonomiczne epoki nowożytnej
  • Gospodarka nowożytnej Europy
  • Rewolucja przemysłowa w Anglii
  • Następstwa rewolucji przemysłowej
 • Wojny i konflikty
  • Wojny religijne
  • Wybrane konflikty zbrojne XVI—XVIII w.
  • Wojna trzydziestoletnia (1618-1648)
  • Wojny Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku
  • Wojny Rzeczypospolitej w II połowie XVIII wieku
  • Wojny rewolucyjne i napoleońskie (1793-1815)
 • Religia
  • Reformacja w Europie
  • Reforma kościoła katolickiego
  • Reformacja w Polsce
 • Kultura
  • Humanizm i odrodzenie
  • Renesans w Polsce
  • Barok
  • Oświecenie

EUROPA I ŚWIAT W LATACH 1815-1919

 • Polityka i ustrój w XIX w.
  • Ideologie polityczne i społeczne w XIX wieku
  • Kongres wiedeński
  • Rosja w latach 1815-1914
  • Ewolucja ustroju i życie polityczne Francji (1815-1914)
  • Monarchia habsburska (1815-1914)
  • Wielka Brytania po 1815 roku
  • Kraje niemieckie i Niemcy w XIX wieku
  • Państwa włoskie na drodze do zjednoczenia
  • Stany Zjednoczone w XIX i na początku XX w.
  • Daleki Wschód w XIX w.
  • Sytuacja polityczna ziem polskich w latach 1815-1914
  • Rozwój partii i ugrupowań politycznych na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku
 • Gospodarka i społeczeństwo w XIX wieku
  • Przemiany gospodarcze w XIX w.
  • Życie gospodarcze na ziemiach polskich w XIX w. i na początku XX w.
  • Społeczeństwo industrialne i jego charakterystyka
 • Wojny i konflikty zbrojne w XIX wieku (do 1914 r.)
  • Funkcjonowanie Świętego Przymierza
  • Wiosna Ludów w Europie (1848-1849)
  • Wojna krymska (1853-1856)
  • Wojna secesyjna (1861-1865)
  • Wojny Prus
  • Mocarstwa kolonialne i konflikty w koloniach
  • Wojna rosyjsko-japońska (1904-1905)
  • Polskie zrywy niepodległościowe w XIX wieku i na początku XX (do roku 1914)
 • I wojna światowa (1914-1918)
  • Przyczyny konfliktu
  • Wybuch wojny
  • Przebieg działań wojennych
  • Działania zbrojne na innych frontach
  • Bilans wojny
  • Sprawa polska w czasie I wojny światowej
  • System wersalsko-waszyngtoński
 • Nauka i sztuka w XIX wieku
  • Nauka i technika w XIX wieku (do 1914 roku)
  • Główne style i kierunki w sztuce XIX wieku
  • Polscy uczeni, odkrywcy i wynalazcy w XIX wieku
 • Religia
  • Kościół wobec najważniejszych wyzwań XIX wieku

XX WIEK

 • Europa i świat w dwudziestoleciu międzywojennym
  • Ustroje polityczne XX wieku
  • Włochy w okresie międzywojennym
  • Od Rosji do ZSRR
  • Niemcy w okresie międzywojennym (1918-1939)
  • Upadek Imperium Osmańskiego
  • II Rzeczpospolita (1918-1939)
  • Wybrane konflikty zbrojne dwudziestolecia
 • II wojna światowa (1939-1945)
  • Geneza
  • Najważniejsze działania na frontach II wojny światowej
  • Polska i Polacy w czasie II wojny światowej (1939-1945)
 • Europa i świat po II wojnie światowej
  • Zimna wojna w teorii i praktyce
  • Europa Zachodnia po II wojnie światowej
  • ZSRR i Europa Środkowo-Wschodnia po II wojnie światowej
  • Stany Zjednoczone po II wojnie światowej
  • Ameryka Łacińska po II wojnie światowej
  • Azja po II wojnie światowej
  • Afryka po II wojnie światowej
  • Polska po II wojnie światowej
 • Gospodarka w XX wieku
  • Poglądy na gospodarkę
  • Gospodarka w XX wieku
  • Gospodarka państw totalitarnych
  • Kryzysy gospodarcze w XX wieku
 • Wybrane konflikty i problemy XX wieku
  • Konflikty jugosłowiańskie
  • Powstanie i działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)
  • Terroryzm
 • Religia w XX wieku
  • Religie we współczesnym świecie
  • Sobór watykański II (1962-1965)
  • Religie i Kościół katolicki w Polsce
  • Najważniejsze ruchy i sekty religijne w XX wieku
 • Kultura, sztuka i nauka w XX wieku
  • Sztuka XX wieku
  • Nauka i technika XX wieku
  • Kultura XX wieku

Informacje dodatkowe

Wydawnictwo

GREG

rok wydania

2022

liczba stron

480

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Historia Repetytorium Liceum technikum GREG 2023”