Repetytorium Szkoła podstawowa Historia kl.7-8 GREG

34,90 Brutto

8 w magazynie

SKU: 9788375179323 Kategoria:

Opis

Wiedza na temat wydarzeń historycznych jest niezbędna do tego, by w przyszłości stać się świadomym obywatelem. Dzięki książce Repetytorium – szkoła podstawowa – historia uczeń może efektywnie opanować wymogi podstawy programowej. Publikacja jest kierowana do uczniów klas 7-8.

Repetytorium… zawiera mapy, schematy i reprodukcje obrazów, dzięki którym rzetelnie opisane fakty nabiorą konkretnych kształtów. Całość ujęta została w czytelną i wizualnie atrakcyjną szatę graficzną. Znaczki „pewniak na teście” ułatwią naukę do sprawdzianów i klasówek. Polecamy!

Zachęcamy także do zakupu książki Repetytorium – szkoła podstawowa – historia przeznaczonej dla uczniów klas 4-6.


Spis treści:

Europa po kongresie wiedeńskim

 • Kongres wiedeński
 • Rewolucja przemysłowa (XVIII/XIX w.)
 • Ziemie polskie w latach 1815-1848
  • Królestwo Polskie
  • Wielkie Księstwo Poznańskie
  • Rzeczpospolita Krakowska
  • Królestwo Galicji i Lodomerii
 • Powstanie listopadowe
 • Powstanie krakowskie i rabacja galicyjska
 • Wielka Emigracja
 • Kultura polska doby romantyzmu
 • Europa w okresie Wiosny Ludów
  • Wiosna Ludów na ziemiach polskich
 • Powstanie styczniowe
 • Uwłaszczenie chłopów – pożegnanie z pańszczyzną
 • Europa i świat w II połowie XIX w. i na początku XX w.
  • Zjednoczenie Włoch
  • Zjednoczenie Niemiec – utworzenie II Rzeszy Niemieckiej
 • Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych
 • Ekspansja kolonialna w XIX w.
  • Konflikty kolonialne
 • Nowe idee polityczne w XIX w.
 • La belle epoque – piękna epoka (XIX/XX w.)
 • Ziemie polskie pod zaborami w II połowie XIX w. i na początku XX w.
  • Polityka zaborców wobec ziem polskich po powstaniu styczniowym
  • Walka z wynarodowieniem
 • Powstanie nowoczesnych ruchów (partii) politycznych
  • Ruch robotniczy
  • Najważniejsze partie polityczne na ziemiach polskich XIX / XX w.
 • Rewolucja w Rosji (1905-1907) i na ziemiach polskich

Współczesność

 • I wojna światowa
  • I wojna światowa – „wielka wojna”
   • Konflikt na Bałkanach (kocioł bałkański)
   • Wybuch I wojny światowej
   • Przyczyny I wojny światowej
   • Przebieg działań podczas I wojny światowej
  • Jak rozwiązywać zadania z grafiką?
   • Taktyka wojenna
   • Skutki I wojny światowej
  • Jak rozwiązywać zadania z danymi statystycznymi?
  • Rewolucja lutowa (1917) i obalenie caratu
  • Rewolucja październikowa w Rosji
  • Sprawa polska w czasie I wojny światowej
 • Dwudziestolecie międzywojenne
  • Europa i świat po I wojnie światowej
   • Skutki wojny
   • Ład wersalski
   • Traktat w Lokarno
  • Oblicza totalitaryzmu
   • Faszyzm we Włoszech
   • Nazizm w Niemczech – III Rzesza Niemiecka
   • Komunizm w ZSRS
  • Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej
   • Walka o granice Polski
   • Wojna z Rosją Sowiecką
  • II Rzeczpospolita w latach 1921-1939
   • Dziedzictwo zaborowe
   • Konstytucja marcowa
   • Prezydenci II Rzeczpospolitej
   • Kryzys demokracji parlamentarnej – przewrót majowy
   • Rządy autorytarne
   • Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej
   • Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczpospolitej
 • II wojna światowa
  • Droga do wojny
   • Polityka hitlerowskich Niemiec – rządy Adolfa Hitlera
   • Konsekwencje paktu Ribbentrop-Mołotow
  • Bezpośrednie przyczyny wybuchu II wojny światowej
  • Wojna obronna Polski – wrzesień 1939
  • Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką
   • Ziemie polskie pod okupacją niemiecką
   • Ziemie polskie pod okupacją radziecką
   • Największe zbrodnie niemieckie i sowieckie
   • Polskie Państwo Podziemne
   • Powstanie warszawskie
  • Sprawa polska w czasie II wojny światowej
   • Rząd Polski na wychodźstwie
   • Polacy na frontach II wojny światowej
  • Przełomowe wydarzenia II wojny światowej
  • Agresja Niemiec na ZSRS
  • Wojna w Afryce
  • Wojna na Dalekim Wschodzie
  • Eksterminacja ludności w czasie II wojny światowej
   • Zagłada Żydów (Holocaust)
  • Klęska państw Osi
  • Ruch oporu w Europie
  • Jak rozwiązywać zadania z grafiką?
  • Konferencje Wielkiej Trójki
  • Skutki II wojny światowej
  • Sytuacja Polski po II wojnie światowej
  • Świat po II wojnie światowej
 • Europa i świat po II wojnie światowej
  • Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych
  • Rozpad koalicji antyhitlerowskiej
  • Zimna wojna
  • Konflikty doby zimnej wojny
  • USA po II wojnie światowej
  • ZSRS po II wojnie światowej
  • Chiny po II wojnie światowej
  • Powstanie NRD i RFN
   • Republika Federalna Niemiec
   • Niemiecka Republika Demokratyczna
  • Powstanie bloków polityczno-wojskowych
   • Pakt Północnoatlantycki – NATO
   • Układ Warszawski
  • Państwa demokracji ludowej
   • Rewolucja na Węgrzech
   • Praska Wiosna
  • Procesy dekolonizacyjne
  • Powstanie państwa Izrael i konflikty izraelsko-arabskie
  • Rozpad ZSRS
  • Upadek komunizmu – Jesień Ludów
  • Unia Europejska
  • Przemiany kulturowe i społeczne w II połowie XX w.
 • Polska po II wojnie światowej
  • Polska po II wojnie światowej
   • Początki komunizmu w Polsce – przejęcie władzy przez komunistów
   • Postawy Polaków wobec komunistów
   • Stalinizm w Polsce
  • Polska w latach 1957-1981
   • Rządy Władysława Gomułki
   • Dekada Edwarda Gierka
   • Największe kryzysy społeczne
   • Powstanie opozycji
  • Polska w latach 1981-1989
   • Stan wojenny
   • Obrady „Okrągłego Stołu”
  • Narodziny III Rzeczypospolitej
  • Miejsce Polski w świecie współczesnym
   • Przystąpienie Polski do NATO
   • Przystąpienie Polski do Unii EuropejskiejInformacje dodatkowe

Ilość stron

288

Okładka

miękka

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Repetytorium Szkoła podstawowa Historia kl.7-8 GREG”

Może spodoba się również…