Repetytorium SP Język angielski w.2020 GREG

24,90 Brutto

8 w magazynie

SKU: 9788375178463 Kategoria:

Opis

We współczesnym świecie znajomość języka angielskiego to absolutna konieczność. Przedstawiamy książkę, która pozwoli uczniom szkoły podstawowej opanować ten język w sposób szybki i bezproblemowy. Repetytorium – szkoła podstawowa – język angielski przeznaczone jest dla uczniów klas 4-8 i zawiera wszystkie wymagane w programie działy tematyczne.

Uczeń znajdzie tu liczne ćwiczenia dotyczące słownictwa z różnych dziedzin, ćwiczenia gramatyczne wraz ze starannie wytłumaczoną teorią, dział językowy omawiający codzienne sytuacje komunikacyjne. Zadbano o to, by ćwiczenia odwzorowywały wszystkie typy zadań, jakie pojawiają się na sprawdzianach i egzaminach.


Spis treści:

Słownictwo – teoria, zadania

 • Człowiek
 • Dom
 • Życie rodzinne i towarzyskie
 • Życie społeczne
 • Szkoła
 • Praca
 • Żywienie
 • Zakupy i usługi
 • Podróżowanie i turystyka
 • Kultura
 • Sport
 • Zdrowie
 • Nauka i technika
 • Świat przyrody

Gramatyka – teoria, zadania

 • Zaimki osobowe
 • Rodzajniki
 • Liczba pojedyncza i mnoga
 • Liczebniki porządkowe – ordinal numbers
 • Czasy gramatyczne – czas teraźniejszy i czas przeszły
  • Present Simple
  • Present Continuous
  • Present Simple i Present Continuous – porównanie
  • Present Perfect
  • Użycie określeń „for” i „since”
  • Past Simple
  • Present Perfect i Past Simple – porównanie
  • Past Continuous
  • Past Simple i Past Continuous – porównanie
  • Past Perfect
 • Czasy gramatyczne – czas przyszły
  • Future Simple
  • „Be going to”
  • Future Simple, „be going to”, Present Continuous,
  • Present Simple – porównanie
 • Forma dzierżawcza
 • Tryb rozkazujący
 • Stopniowanie przymiotników
 • Zdania wykrzyknikowe
 • Konstrukcje bezokolicznikowe
 • Konstrukcje gerundialne
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • Czasowniki modalne
 • Zaimki wskazujące i zwrotne
 • Przyimki miejsca, czasu, przyczyny, sposobu
 • Question tags
 • Spójniki
 • Zdania z podmiotem it
 • Zdania podrzędnie złożone
 • Strona bierna
 • Mowa zależna (Reported Speech)
 • Pytania pośrednie
 • Zdania warunkowe
 • Czasowniki nieregularne – tabela

Funkcje językowe – teoria i zadania

 • Informacja
 • Opinia
 • Znajomość przedmiotu i stopień pewności
 • Uczucia, życzenia, preferencje
 • Obowiązek, przyzwolenie, sugestia, prośba, rozkaz
 • Zachowania społeczne; interakcja

Środki językowe

 • Ćwiczenia

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

 • Blog
 • E-mail
 • Opis ulubionej rzeczy
 • Zaproszenie
 • Ogłoszenie
 • Opowiadanie

Klucz odpowiedzi
Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Repetytorium SP Język angielski w.2020 GREG”