Repetytorium Szkoła podstawowa Matematyka kl.7-8 GREG

24,90 Brutto

30 w magazynie

SKU: 9788375179330 Kategoria:

Opis

Przedstawiamy publikację, która pomoże uczniom klas 7-8 w opanowaniu zagadnień matematycznych z podstawy programowej. Repetytorium – szkoła podstawowa – matematyka to książka zawierająca kompleksowe omówienie zadań oraz towarzyszącej im teorii. Dzięki rozwiązaniom przedstawionym czytelnie, krok po kroku, uczeń zdobędzie wiedzę niezbędną do radzenia sobie z określonymi typami zadań. Pomogą w tym także zamieszczone na marginesach komentarze.

Zaletą książki jest jej szata graficzna – nowoczesna i przemyślana, uławiająca korzystanie z Repetytorium…. Dodatkowo uczeń odnajdzie w nim znaczki „pewniak na teście”, które wskazują te treści, jakie prawdopodobnie pojawią się na sprawdzianach. Polecamy!


Spis treści:

Potęgi o podstawach wymiernych (teoria, zadania)

 • Potęga o wykładniku naturalnym
  • Mnożenie i dzielenie potęg o jednakowych podstawach
  • Potęgowanie potęgi
  • Mnożenie i dzielenie potęg o tym samym wykładniku
 • Działania na potęgach
 • Notacja wykładnicza

Pierwiastki (teoria, zadania)

 • Wiadomości o pierwiastkach
 • Działania na pierwiastkach
 • Porównywanie wyrażeń arytmetycznych zawierających niewymierności

Wyrażenia algebraiczne (teoria, zadania)

 • Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych
 • Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego
 • Jednomiany
 • Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
 • Mnożenie i dzielenie sum algebraicznych przez liczby
  • Mnożenie sum algebraicznych przez liczby
  • Dzielenie sum algebraicznych przez liczby
 • Mnożenie sum algebraicznych przez jednomiany
 • Mnożenie sum algebraicznych przez sumy algebraiczne

Obliczenia procentowe (teoria, zadania)

 • Wiadomości o procentach
 • Obliczanie procentu danej liczby
 • Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent
 • Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
 • Podsumowanie
 • Obliczanie odsetek

Równania z jedną niewiadomą (teoria, zadania)

 • Równania
 • Rozwiązywanie równań
 • Zadania tekstowe
 • Wyznaczanie wskazanej wartości ze wzorów

Proporcjonalność prosta (teoria, zadania)

 • Informacje o proporcjonalności
  • Podział proporcjonalny

Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie (teoria, zadania)

 • Podstawowe figury geometryczne
 • Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie
 • Proste i odcinki
 • Kąty
 • Trójkąty
  • Własności trójkątów
  • Przystawanie trójkątów
  • Trójkąty prostokątne o kątach ostrych 90°, 45°, 45° oraz 90°, 30°, 60°
  • Twierdzenie Pitagorasa

Wielokąty (teoria, zadania)

 • Czworokąty
 • Wielokąty foremne
  • Konstrukcja sześciokąta foremnego
 • Pola wielokątów
  • Jednostki pola
 • Dowody matematyczne w geometrii

Oś liczbowa. układ współrzędnych na płaszczyźnie (teoria, zadania)

 • Zbiory liczb na osi liczbowej
 • Układ współrzędnych na płaszczyźnie
  • Odczytywanie długości odcinków
  • Środek odcinka
  • Końce odcinka

Geometria przestrzenna (teoria, zadania)

 • Przypomnienie ważnych pojęć
 • Graniastosłupy
  • Sześcian
 • Ostrosłupy
  • Kąty w ostrosłupach

Kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa, zaawansowane metody zliczania (teoria, zadania)

 • Kombinatoryka
 • Zaawansowane metody zliczania
  • Reguła mnożenia
  • Reguła dodawania
 • Doświadczenia losowe
  • Prawdopodobieństwo

Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej (teoria, zadania)

 • Statystyka opisowa
  • Rodzaje diagramów i ich odczytywanie
 • Podstawowe pojęcia statystyki
  • Średnia arytmetyczna
  • Rozstęp
  • Mediana
  • Dominanta

Długość okręgu i pole koła (teoria, zadania)

 • Koło i okrąg
  • Podstawowe wiadomości
  • Kąty w kole
  • Długość okręgu. Pole koła
  • Długość łuku, pole wycinka koła
 • Pole pierścienia kołowego

Symetrie (teoria, zadania)

 • Symetria względem prostej
 • Symetria względem punktu
 • Symetralna odcinka
 • Oś symetrii figury
 • Środek symetrii figury
 • Dwusieczna kąta
 • Symetrie w układzie współrzędnych
  • Punkty symetryczne względem osi x
  • Punkty symetryczne względem osi y
  • Punkty symetryczne względem początku układu współrzędnych

Niezbędne wzory

 • Spis wszystkich niezbędnych wzorówOpinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Repetytorium Szkoła podstawowa Matematyka kl.7-8 GREG”

Może spodoba się również…