Repetytorium SP Geografia w.2020 GREG

24,90 Brutto

13 w magazynie

SKU: 9788375178456 Kategoria:

Opis

Przedstawiamy najnowszą publikację do nauki geografii, skierowaną do uczniów klas 5-8 szkoły podstawowej. Repetytorium – szkoła podstawowa – geografia to książka idealna do korzystania na co dzień, jak i do powtórek przed klasówką czy sprawdzianem. Jest w pełni zgodna z podstawą programową, zawiera wszystkie wymagane działy tematyczne, a materiał został przedstawiony językiem zrozumiałym i przystępnym także dla uczniów młodszych klas.

Kolorowa, nowoczesna oprawa graficzna, liczne tabele, schematy, wykresy, bogaty materiał zdjęciowy i ilustracyjny, wyszczególnienie ważnych definicji pomagają w szybkiej i bezproblemowej nauce, jednocześnie sprawiają, że jest ona łatwa i przyjemna.

Są tutaj także zadania wraz z rozwiązaniami. Pomocny jest też znaczek „pewniak na teście”, zwracający uwagę na treści, które najprawdopodobniej pojawią się na sprawdzianach.


Spis treści:

Mapa Polski

 • Czym zajmuje się geografia?
 • Mapa

Krajobrazy Polski

 • Rzeźba terenu Polski
 • Krajobrazy Polski

Lądy i oceany na Ziemi

 • Ziemia we Wszechświecie
 • Kształt i wymiary Ziemi
 • Kontynenty i oceany
 • Wielkie formy ukształtowania powierzchni lądu
 • Wielkie formy ukształtowania dna oceanicznego
 • Dzieje Ziemi
 • Ważniejsze wydarzenia geologiczne w dziejach Ziemi
 • Wielcy podróżnicy i ich odkrycia

Krajobrazy świata

 • Klimaty świata
 • Formacje roślinne na Ziemi

Ruchy Ziemi

 • Ruchy Ziemi
 • Czas astronomiczny, strefowy i urzędowy

Współrzędne geograficzne

 • Orientacja na Ziemi

Geografia Europy

 • Położenie i warunki przyrodnicze Europy
 • Podział polityczny Europy
 • Ludność Europy i gęstość zaludnienia
 • Zróżnicowanie narodowościowe i językowe mieszkańców Europy
 • Religie Europy
 • Europa Północna – związki między środowiskiem przyrodniczym a gospodarką
 • Europa Zachodnia – warunki przyrodnicze a rolnictwo; rolnictwo towarowe na przykładzie Francji
 • Paryż – światowa metropolia; zjawisko urbanizacji
 • Kraje alpejskie – wpływ gór na środowisko przyrodnicze i gospodarkę
 • Europa Południowa – rozwój turystyki a warunki przyrodnicze i dziedzictwo kultury śródziemnomorskiej

Sąsiedzi Polski

 • Sąsiedzi Polski
 • Niemcy – przyczyny dynamicznego rozwoju gospodarczego
 • Ukraina – współczesne przemiany społeczne i gospodarcze
 • Rosja – zróżnicowanie przyrodnicze, narodowościowe, kulturowe i gospodarcze

Środowisko przyrodnicze Polski na tle Europy

 • Geografia Polski
 • Podział administracyjny Polski
 • Budowa geologiczna Polski
 • Pogoda i klimat Polski
 • Wody powierzchniowe i podziemne Polski
 • Typy wybrzeży
 • Morze Bałtyckie
 • Gleby
 • Roślinność Polski
 • Formy ochrony przyrody
 • Bogactwa mineralne Polski

Społeczeństwo i gospodarka Polski na tle Europy

 • Rozmieszczenie i liczba ludności. Struktura demograficzna. Migracje
 • Urbanizacja
 • Struktura narodowościowa i wyznaniowa
 • Rolnictwo w Polsce
 • Jak rozwiązywać zadania z mapą?
 • Jak rozwiązywać zadania z danymi statystycznymi?
 • Przemysł w Polsce
 • Energetyka w Polsce
 • Usługi w Polsce
 • Jak rozwiązywać zadania z danymi statystycznymi?
 • Jak rozwiązywać zadania z mapą?

Azja

 • Azja – kontynent geograficznych kontrastów
 • Chiny – rozmieszczenie ludności, znaczenie Chin w gospodarce światowej
 • Japonia – kraj kwitnącej gospodarki mimo niesprzyjającej przyrody
 • Indie – kontrasty społeczne i gospodarcze
 • Bliski Wschód – region „czarnego złota”

Afryka

 • Afryka
 • Strefa Sahelu
 • Najważniejsze problemy Afryki na południe od Sahary

Ameryka Północna i Ameryka Południowa

 • Cechy i przyczyny zróżnicowania kulturowego i etnicznego Ameryki Północnej i Południowej
 • Amazonia
 • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – światowa potęga

Australia i Oceania

 • Australia i Związek Australijski – środowisko przyrodnicze
 • Gospodarka Australii

Geografia obszarów okołobiegunowych

 • Arktyka i Antarktyda
 • Współczesne lądolody

To łatwe! Zadania geograficzne

 • Określanie szerokości geograficznej (φ)
 • Określanie długości geograficznej (λ)
 • Odnajdywanie na mapie punktu o określonych współrzędnych
 • Obliczanie odległości na mapie i w terenie
 • Obliczanie czasu słonecznego
 • Obliczanie czasu strefowego
 • Obliczanie zmian temperatury wraz ze zmianą wysokości
 • Obliczanie rozciągłości południkowej i równoleżnikowej
 • Obliczanie gęstości zaludnienia
 • Obliczanie przyrostu naturalnego
 • Obliczanie współczynnika przyrostu rzeczywistego
 • Obliczanie wskaźnika urbanizacji
 • *Obliczenie obwodu Ziemi przez EratostenesaInformacje dodatkowe

Ilość stron

340

Okładka

miękka

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Repetytorium SP Geografia w.2020 GREG”