Repetytorium Szkoła podstawowa Historia kl.4-6 GREG

34,90 Brutto

7 w magazynie

SKU: 9788375178432 Kategoria:

Opis

Znajomość przynajmniej najważniejszych faktów historycznych jest podstawą wiedzy każdego wykształconego człowieka. Repetytorium – szkoła podstawowa – historia pozwoli uczniom klas 4-6 bezproblemowo i skutecznie zdobywać informacje niezbędne do opanowania podstawy programowej.

Repetytorium… zawiera liczne mapy, zdjęcia oraz reprodukcje dzieł sztuki, które pozwolą łatwiej zrozumieć i przyswoić wiedzę na temat przeszłości świata i Polski. Zaletą książki jest nowoczesna i kolorowa szata graficzna, uprzyjemniająca korzystanie z publikacji. Dzięki znaczkom „pewniak na teście” tematy ze sprawdzianów i testów przestaną być zagadkami. Polecamy!


Spis treści:

Wprowadzenie do historii

 • Polskie dziedzictwo kulturowe
  • Symbole narodowe
  • Hymn – Mazurek Dąbrowskiego
 • Legendy o początkach państwa polskiego
 • Etnograficzne regiony Polski. Zabytki i symbole kultury polskiej
 • Historia jako nauka
  • Jak liczyć lata i wieki?
 • Podział dziejów na epoki
 • Ważne postacie i wydarzeniaKsiążę Mieszko I oraz Czeszka Dobrawa, Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki, Jadwiga, Władysław Jagiełło, Zawisza Czarny, Mikołaj Kopernik, Jan Zamoyski, Jan III Sobieski, Stefan Czarniecki, ks. Augustyn Kordecki, Tadeusz Kościuszko, Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki, Romuald Traugutt, Maria Skłodowska-Curie, Józef Piłsudski, Eugeniusz Kwiatkowski, Tadeusz Zawadzki – Zośka, Aleksy Dawidowski – Alek, Jan Bytnar – Rudy, Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna „Inka”, Jan Paweł II, Lech Wałęsa, ks. Jerzy Popiełuszko, Anna Walentynowicz, Andrzej Gwiazda
 • Jak rozwiązywać zadania z tekstem źródłowym?

Prehistoria

 • Najdawniejsze dzieje ludzkości

Starożytność

 • Mezopotamia
 • Egipt
 • Indie
 • Chiny
 • Izrael (Palestyna)
 • Grecja
  • Grecja
   • Sparta
   • Ateny
   • Wojny Greków z Persami
   • Kultura starożytnej Grecji
   • Religia starożytnej Grecji
   • Igrzyska olimpijskie
   • Podboje Aleksandra Wielkiego
 • Rzym
  • Rzym
   • Rzym jako republika
   • Społeczeństwo rzymskie
   • Podboje Rzymu
   • Rzym jako cesarstwo
   • Kultura starożytnego Rzymu
   • Religia starożytnego Rzymu
  • Powstanie i rozwój chrześcijaństwa

Średniowiecze

 • Bizancjum
 • Świat islamu
 • Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy
  • Feudalizm i system lenny
  • Społeczeństwo stanowe
  • Zakładanie miast (lokacja)
  • Kultura romańska – wczesne średniowiecze
  • Kultura gotycka – późne średniowiecze
  • Rola Kościoła w średniowieczu
 • Średniowieczna Europa
  • Państwo Franków
  • Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego
  • Normanowie – wikingowie
  • Słowianie
  • Konflikt między papiestwem a cesarstwem – spór o inwestyturę
  • Wyprawy krzyżowe – krucjaty
 • Polska w okresie wczesnopiastowskim
  • Polska w okresie wczesnopiastowskimMieszko I, Bolesław Chrobry, Mieszko II Lambert, Kazimierz odnowiciel, Bolesław Szczodry, Bolesław Krzywousty
  • Społeczeństwo Polski pierwszych Piastów
  • Polska w okresie rozbicia dzielnicowego
  • Proces zjednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII/XIV w.Władysław Łokietek
  • Polska w XIV i XV w.Kazimierz III Wielki
  • Związki Polski z Węgrami w XIV i XV w.Jadwiga
  • Unia Polski z LitwąWładysław Jagiełło, Władysław Warneńczyk, Kazimierz Jagiellończyk, Jan Olbracht, Aleksander Jagiellończyk
  • Rozwój monarchii stanowej i uprawnień stanu szlacheckiego do 1505 r.

Nowożytność

 • Wielkie odkrycia geograficzne
 • Kultura renesansu
 • Reformacja i kontrreformacja
 • „Złoty wiek” w Polsce na tle europejskim
 • Demokracja szlachecka
 • Królowie polscy okresu odrodzeniaZygmunt Stary, Zygmunt August
 • Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana w Polsce w XVI w.
 • Unia lubelska – powstanie Rzeczpospolitej obojga Narodów
 • Konfederacja warszawska
 • Pierwsi polscy królowie elekcyjniHenryk Walezy, Stefan Batory
 • Wojny Polski w XVII w.
  • Wojny ze Szwecją
  • Wojny z Rosją
  • Wojny z Turcją
  • Wojny z Kozakami – powstanie Chmielnickiego na Ukrainie
  • Bilans wojen
 • Królowie Polski w XVII w.
  • Elekcje władców z dynastii WazówZygmunt III Waza, Władysław IV Waza, Jan Kazimierz Waza
  • Kolejni królowie elekcyjniMichał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski
 • Kultura baroku
 • Europa w XVII i XVIII w.
  • Europa w XVII i XVIII w.
   • Monarchia absolutna we Francji
   • Angielska monarchia parlamentarna
  • Kultura oświecenia
  • Reformy oświeceniowe
  • Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
  • Rzeczpospolita obojga Narodów w I połowie XVIII w.
   • Kryzys państwa w epoce saskiej
   • Elekcje Sasów na tron polskiAugust II Mocny, August III Sas
   • Projekty reform ustrojowych
  • Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiejStanisław August Poniatowski
 • Droga do upadku Rzeczypospolitej
  • Konfederacja barska
  • Irozbiór Polski
  • Sejm Wielki (Czteroletni)
  • Konstytucja 3 maja
  • II rozbiór Polski
  • Powstanie kościuszkowskie
  • III rozbiór Polski
  • Przyczyny upadku Rzeczpospolitej w XVIII w.
  • Wielka Rewolucja Francuska
 • Okres napoleoński
 • Epoka napoleońska
  • Walki Napoleona
  • Sprawa polska za czasów NapoleonaOpinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Repetytorium Szkoła podstawowa Historia kl.4-6 GREG”

Może spodoba się również…